Paletowe przenośniki grawitacyjne, skonstruowane są na bazie paletowych szyn rolkowych. Przenośniki mogą być wykorzystywane do transportu palet między dwoma punktami lub stanowić grawitacyjny system składowania palet.

Paletowe przenośniki grawitacyjne umożliwiają organizację ładowania i zdejmowania palet na dwa sposoby- w systemie LIFO (Last in Last out) lub FIFO (First in First out).

W systemie LIFO Podczas ładowania paleta jest podnoszona przez podnośnik widłowy i układana na niżej położoną część przenośnika grawitacyjnego. Paleta załadowana wcześniej wypychana jest wyżej. Rozładunek palet następuje z tej samej strony, powodując tym samym powrót palety wcześniejszej.

W przypadku systemu składowania FIFO, podnośnik ładuje paletę, która grawitacyjnie przesuwa się po szynach rolkowych nachylonych w dół. Wymagane są tu instalacje zatrzymujące paletę, na końcu przenośnika grawitacyjnego. Przenośnik paletowy powinien być większy o 100mm od długości palet, które mają być składowane.


Prześlij zapytanie