Komisjonowanie, określane też jako kompletacja zamówień to proces polegający na pobraniu produktów z magazynu w celu realizacji zapotrzebowania, zgłoszonego przez klienta. Szybka i dokładna realizacja zamówień klienta ma bezpośredni wpływ na poziom jego satysfakcji. Dzięki zautomatyzowaniu systemu kompletacji zamówień znacznie wzrastają wskaźniki produktywności:

– wydajność wzrasta do 1000 pozycji na roboczogodzinę

– wzrasta dokładność kompletacji do poziomu 99,99%

– poprawia się poziom obsługi klienta

– wykorzystanie dostępnej powierzchni zostaje wzrasta o 40% w porównaniu do rozwiązań konwencjonalnych

Szukając najlepszego systemu do obsługi swojego biznesu, należy brać pod uwagę specyfikę danej działalności i produktu. Ilość, prędkość  transportu i usługi dodane, to tylko kilka z czynników. Bez względu na to, czy obsługa magazynowa dotyczy pojedynczych pozycji, pełnych skrzynek, czy palet ma także istotny wpływ na ostateczną decyzję. Rozwiązania Vanderlande powstały w oparciu o spore doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań do kompletacji zamówień.

Film: Zone Picking System (ZPS)

 

Film: Automated Case Picking (ACP)


Prześlij zapytanie