Automatyka magazynowa i systemy dystrybucyjne Vanderlande

Vanderlande jest wiodącym dostawcą rozwiązań, które obejmuje automatyka magazynowa. Systemy Vanderlande to zintegrowane systemy logistyczne, automatyzujące procesy w magazynach i centrach dystrybucyjnych. Dzięki automatyce w magazynie/centrum dystrybucyjnym możliwe jest znaczne podwyższenie efektywności procesów:

  • wydajność przy kompletacji zamówień wzrasta do 1000 pozycji na roboczogodzinę
  • dokładność komisjonowania osiąga poziom 99,99%
  • potraja się przepustowość na metr kwadratowy magazynu
  • przyuczenie stanowiskowe trwa zaledwie 15 minut

Vanderlande skupia się na całym łprocesie magazynowym – od rozładunku dostarczonych towarów, przez składowanie, po komisjonowanie i przygotowanie wysyłki . Dostarczane rozwiązania zapewniają właściwy przepływ informacji, powiązany z procesami .

Vanderlande jest jednym z czołowych dostawców automatyki magazynowej na świecie. Firma może pochwalić się ponad 1000 wdrożeń z zakresu automatyki magazynowej i automatyzacji procesów w centrach dystrybucyjnych. Automatyka magazynowa Vanderlande pracuje w bardzo wielu sektorach, m.in w branży spożywczej, związanej z dystrybucją art. niespożywczych, odzieżowej, obuwniczej, związanej z dystrybucją części i komponentów, branży motoryzacyjnej, farmaceutycznej, branży e-commerce i usług z zakresu integracji procesów logistycznych

System Zarządzania Magazynem (WMS) / System Kontroli Magazynu (WCS)

VISION jest stworzonym przez Vanderlande systemem do zarządzania (WMS) i kontroli (WCS) magazynu. VISION posiada wszystkie niezbędne funkcje do zarządzania procesami magazynowymi, od rozładunku towaru po jego wysyłkę. Stanowi idealne wsparcie zarówno dla magazynów obsługiwanych ręcznie, jak też w pełni zautomatyzowanych magazynów obsługujących palety, skrzynki, kartony i pojedyncze towary. VISION umożliwia stworzenie dedykowanych rozwiązań nawet […]

Zobacz więcej »

Systemy sortujące

System automatycznego sortowania może znacznie poprawić produktywność, przepustowość i dokładność dostaw. Korzyści z jego zastosowania można dostrzec w wielu miejscach łańcucha dostaw:   Wydajny rozładunek przychodzących kontenerów Przeładunek towarów w celu szybkiej dystrybucji do punktów detalicznych Oszczędny proces kompletacji zamówień Bardzo szybkie i dokładne sortowanie produktów dla kompletowanych zamówień Obsługa zwrotów   Wybór właściwego systemu […]

Zobacz więcej »

Systemy komisjonowania

Komisjonowanie, określane też jako kompletacja zamówień to proces polegający na pobraniu produktów z magazynu w celu realizacji zapotrzebowania, zgłoszonego przez klienta. Szybka i dokładna realizacja zamówień klienta ma bezpośredni wpływ na poziom jego satysfakcji. Dzięki zautomatyzowaniu systemu kompletacji zamówień znacznie wzrastają wskaźniki produktywności: – wydajność wzrasta do 1000 pozycji na roboczogodzinę – wzrasta dokładność kompletacji […]

Zobacz więcej »

Układnice Miniload AS/RS – System automatycznego składowania i pobierania

Układnice QUCKSTORE miniload AS/RS pozwalają zaoszczędzić powierzchnię magazynową, redukują zużycie energii i koszty obsługi. Automatycznie układają w odpowiednich lokacjach i pobiera z nich kartony, kuwety, skrzynki. Korzyści z implementacji miniload AS/RS Duża gęstość magazynowania, dzięki czemu możemy uzyskać dodatkwe 60 % powierzchni magazynowej Nie ma konieczności oświetlania i ogrzewania przestrzeni magazynowej, w której pracują układnice […]

Zobacz więcej »