Oprogramowanie zautomatyzowanego konfekcjonowania zamówień przy pomocy systemów Pick to Light

Jedną z najbardziej czasochłonnych operacji w magazynie jest konfekcjonowanie zamówień. Właśnie konfekcjonowanie generuje największą ilość błędów. Zdając sobie sprawę z tych problemów opracowaliśmy innowacyjny system automatyzujący proces konfekcjonowania zamówień przy pomocy systemów „Pick to Light”.

System ten pozwala na:
a. Znaczne przyspieszenie wykonania wszelkich operacji konfekcjonowania zamówień
b. Zmniejszenie obciążenia pracowników konfekcjonujących zamówienia
c. Szczegółowa kontrola każdego etapu konfekcjonowania
d. Wspomaganie procesu identyfikacji, ważenia i pakowania zamówień.
e. Szczegółowe raportowanie wykonanych zleceń.