Przenośniki Side-grip z chwytakiem poprzecznym, gdzie produkt jest unieruchomiony na przenośniku, dociskającymi bandami bocznymi, będącymi częścią łańcucha. Dzięki temu produkt może być transportowany bezpiecznie w górę i w dół, pod kątem 90 stopni. Rozwiązanie takie pozwala na płynny przepływ produktów, bez konieczności stosowania wind i dodatkowych buforów, co obniża koszt inwestycji związanej z wdrożeniem systemu oraz zwiększa efektywność produkcji.


Prześlij zapytanie