Stosowane do materiałów niemigrujących. Dzięki zastosowaniu w taśmach przenośnikowych unikalnej kombinacji technologii opartej na właściwościach zjonizowanego srebra produkt posiada atest bezpieczeństwa dla zdrowia ludzkiego oraz działa skutecznie na różnego rodzaju mikro-organizmy. Antybakteryjne taśmy przenośnikowe zatwierdzone świadectwem FDA opcjonalnie wyposażone w system krawędzi Amseal pomagają zminimalizować skażenie produktów spożywczych oraz występowanie infekcji krzyżowych. Jednakże przestrzeganie i optymalizacja metod czyszczenia pozostaje warunkiem koniecznym.

Dzięki zastosowaniu taśm antybakteryjnych:

  • następuje eliminacja bakterii
  • ograniczenie skażenia krzyżowego
  • spełnienie wymagań HACCP
  • zwiększenie bezpieczeństwa produktów spożywczych

Zastosowania taśm antybakteryjnych:

  • przetwórstwo mięsa i drobiu
  • wyroby piekarskie, cukiernicze, makarony
  • przetwórstwo owocowe i warzywne
  • przetwórstwo produktów mlecznych i nabiałowych

Prześlij zapytanie