Sterowniki Itoh Denki, przeznaczone są do sterowania pracą rolek napędowych Itoh Danki Power Moller®. Występują one w kilku wariantach.


sterownik rolek napędowych Itoh Denki CBM-105FP1-EU1

Sterowniki rolek napędowych – CBM-105FP1-EU1

Dane techniczne

Sterowniki rolek napędowych CBM-105FP1-EU1 przeznaczone są do kontroli pracy elektrorolek Itoh Denki Power Moller® zasilanych prądem stałym bez wbudowanego hamulca elektromechanicznego. Sterowniki te są kompatybilne z rolkami napędowymi PM500FE i PM605FE. Można je stosować do sterowania pojedynczymi elektrorolkami.

Sterowniki programowalne CBM-105FP1-EU1 posiadają następujące funkcje:

 • Uruchmienie i zatrzymanie napędu
 • Wybór kierunku obrotów rolki napędowej, w zależności od wymagań instalacji
 • Różnicowanie prędkości przy stałym momencie rozruchowym, przy użyciu zewnętrznego napięcia analogowego (0 do 10V)
 • Stabilny zakres prędkości w stosunku do obciązenia
 • Dynamiczny hamulec lub serwo hamulcowe – ochrona przeciążeniowa dzięki wbudowanemu termistorowi i ogranicznikowi prądowmu (4A)
 • Sygnał błędu w przypadku awarii
 • Przyspieszanie i zwalnianie regulowane przy użyciu 2 potencjometrów (0-2,5s)
 • Wyjście sygnału prędkości silnika (NPN)
 • Zmiana prędkości przełącznikiem obrotowym (20 stopni prędkości) lub przy użyciu
 • zewnętrzego napięcia (20 stopni prędkości)
 • Manualny restart po błędzie termicznym
 • Niskie napięcie
 • Generowane napięcie na wszystkich złączach, jest kompatybilne z płytkami CB016BP-7
 • Płytka sterująca umożliwia modulację długości impulsu (PWM), dzięki magnetycznemu czujnikowi impulsów, który jest wbudowany w napęd.

Sterownik rolek napędowych Itoh Denki HB510

Sterowniki rolek napędowych – HB510

Dane techniczne

Sterowniki rolek napędowych CBM-105FP1-EU1 przeznaczone są do kontroli pracy elektrorolek Itoh Denki Power Moller® zasilanych prądem stałym bez wbudowanego hamulca elektromechanicznego. Sterowniki te są kompatybilne z rolkami napędowymi PM500FE i PM605FE. Można je stosować do sterowania pojedynczymi elektrorolkami, ale posiadają również wyjście umożliwiające synchronizację operacji z dodatkowymi napędami/sterownikami w tej samej strefie.

Sterowniki programowalne HB510 posiadają nasępujące funkcje:

 • Główna funkcja: Transport beznaporowy dla rozdzielonych lub kolejkowanych ładunków
 • Elastyczne rozpoznawanie stref (rozwiązanie opatentowane) – transport beznaporowy dla ładunków o jednakowej długości lub różnej długości
 • Tworzenie zwartych przestrzeni ładunkowych w obu trybach transportu beznaporowego (z ładunkami rozdzelonymi lub kolejkowanymi)
 • Odwrócenie kierunku obrotu rolek w zależności od potrzeby
 • Zsynchronizowana kontrola prędkości w wielu strefach(maksymalnie 30 napędów)
 • Wyjście sygnału błędów
 • Wyjście dla statusu czujnika
 • Konfigurowanie logiki wejścia na PNP lub NPN (pod obudową ochronną, domyślne ustawienie powinno być zadeklarowane przy zamówieniu)
 • Konfiguracja logiki wyjścia dla PNP lub NPN przy użyciu mikroprzełącznika
 • Odwracanie kierunku pracy i logiki dla zdefiniowanych stref (jeden sterownik może nadać instrukcje do maksymalnie 30 stref przez kabel komunikacyjny)
 • Zmiana prędkości przez obrotowy przełącznik (10 prędkości)
 • Timer czujnika – wyłącza rolki po falsarcie
 • Timer podtrzymania ruchu – funkcja oszczędzania energii dla pracującej rolki
 • Detekcja zatorów
 • Wyłącza rolki po wykryciu zatorów
 • Funkcja wyłącznika bezpieczeństwa
 • W celu modyfikacji programu sterownika, porosimy o kontakt
 • Sterownik wyposażony jest w modulację długości impulsu, dzięki magnetycznemu czujnikowi impulsów, który jest wbudowany w napęd

Sterownik rolek napędowych Itoh Denki CB016BP7

Sterowniki rolek napędowych – CB016BP7

Dane techniczne

Sterowniki rolek napędowych CB016BP7 przeznaczone są do kontroli pracy elektrorolek Itoh Denki Power Moller® zasilanych prądem stałym wbudowanym hamulcem elektromechanicznym.Sterowniki te są kompatybilne z rolkami napędowymi z serii PM500FE-B i PM605FE-B. Mogą być użyte tylko w połączeniu z pojedynczymi napędami.

Sterownki programowalne CB016BP7posiadają następujące funkcje:

 • Uruchmienie i zatrzymanie napędu
 • Wybór kierunku obrotów rolki napędowej, w zależności od wymagań instalacji
 • Różnicowanie prędkości przy stałym momencie rozruchowym, przy użyciu

  zewnętrznego napięcia analogowego (0 do 10V)

 • Stabilny zakres prędkości w stosunku do ładunku
 • Dynamiczny hamulec i mechaniczny hamulec
 • Ochrona przeciążeniowa przez wbudowany termistor i ogranicznik prądowy
 • Sygnał błędu w przypadku przeciążenia napędu
 • Wejście PNP lub NPN (w zależności od ustawień PLC) – fabryczne ustawienia: PNP
 • Wyjście PNP lub NPN (w zależności od ustawień PLC) – fabryczne ustawienia: PNP
 • Przyspieszanie i zwalnianie regulowane przy użyciu 2 potencjometrów (0-2,5s)
 • Wyjście sygnału impulsowego dla prędkości silnika – prędkość wybierana przez

  obrotowy przełącznik (20 ustawionych prędkości)

 • Automatyczny lub ręczny restart po sygnale przeciążenia
 • Sterownik wyposażony jest w modulację długości impulsu, dzięki magnetycznemu

  czujnikowi impulsów, który jest wbudowany w napęd


Sterownik rolek napędowych Itoh Denki CB018S

Sterowniki rolek napędowych – CB018S

Dane techniczne

Sterowniki rolek napędowych CB018S przeznaczone są do kontroli pracy elektrorolek Itoh Denki Power Moller® zasilanych prądem stałym bez wbudowanego hamulca elektromechanicznego. Sterowniki są kompatybilne z serią PM320HS. Mogą być użyte tylko w połączeniu z pojedynczymi napędami.

Sterownki CB016BP7 posiadają następujące funkcje:

 • Uruchmienie i zatrzymanie napędu (wejście NPN)
 • Wybór kierunku obrotów rolki napędowej, w zależności od wymagań instalacji
 • Zmiana prędkości
 • Stabilny zakres prędkości w stosunku do obciążenia (obciążenie nominalne)
 • Hamulec dynamiczny
 • Ochrona przeciążeniowa przez wbudowany termistor i ogranicznik prądowy
 • Sygnał błędu na wypadek przeciążenia napędu (wyjście PNP)
 • Wybór prędkości przez 3-sekcyjny przełącznik DIP (8 prędkości)

Prześlij zapytanie