Rosnące potrzeby w zakresie szybkości i dokładności dostaw, wymagają zastosowania coraz bardziej doskonałych technologii w centrach dystrybucyjnych. Jedną ze specjalności zespołu projektowego i produkcyjnego firmy AMSORT są systemy automatyzujące procesy magazynowania, pobierania, sortowania, komisjonowania i pakowania towarów w centrach magazynowych lub procesy, związane z przeładunkiem kompletacyjnym towarów w hubach logistycznych.


Prześlij zapytanie