Przenośniki taśmowe w ofercie AMSORT, to transportery przemysłowe przeznaczone dla małych i średnich obciążeń.

Przenośniki taśmowe wykonane są ze specjalnych profili aluminiowych, napędzane na końcu lub w środku przenośnika. Jako napęd przenośnika taśmowego zastosowany może być silnik elektryczny z przekładnią lub elektrobęben. Elementem transportującym przenośnika są taśmy przenośnikowe dobrane pod kątem indywidualnych wymagań środowiska pracy, z uwzględnieniem specyfiki transportowanych produktów. Przenośniki taśmowe zaprojektowane są w taki sposób, aby uprościć maksymalnie montaż oraz serwisowanie tych urządzeń oraz zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas pracy transporterów.

Przenośniki taśmowe mogą pracować niezależnie lub jako moduły większego systemu przenośników. Ta modułowa budowa umożliwia szybką instalację i łatwą konserwację w przyszłości. Każdy typ przenośnika taśmowego jest konstruowany tak, aby możliwa była wymiana taśmy zamkniętej, co skraca czas konserwowania do minimum.

Dzięki utrzymywanym dużym stanom magazynowym elementów konstrukcyjnych, jesteśmy w stanie do minimum skrócić czas realizacji zamawianych przenośników taśmowych.


Prześlij zapytanie