Systemy typu pick by light i put to light w procesie produkcji i w magazynie

Systemy wykorzystujące technologię świetlną (typu Pick-by-light oraz Put-to-Light) znajdują obecnie szerokie zastosowanie podczas usprawniania logistyki w magazynie oraz wzdłuż procesów produkcyjnych. Zastosowanie tych rozwiązań upraszcza procedury, minimalizuje problem pomyłek, zwiększa produktywność i obniża poziom kosztów logistycznych.

Systemy typu pick by light wykorzystywane w produkcji pomagają w bezbłędnym pobieraniu kolejnych elementów podczas montażu kolejnych modułów. Podstawowa zaleta systemów wobec np. kompletacji z wykorzystaniem listy towarów, terminali i kodów kreskowych to wyeliminowanie pomyłek spowodowanych odczytem danych z listy lub terminalu poprzez wskazanie pracownikowi sygnalizacją świetlną (stąd nazwa rozwiązania) odpowiednich gniazd magazynowych. Dobrze widoczne miejsce, z którego należy dokonać poboru lub odłożyć towar znacznie ułatwia i przyspiesza pracę. System umożliwia zatrudnianie pracowników niewykwalifikowanych i sezonowych, którzy już po krótkim przeszkoleniu są w stanie prawidłowo komisjonować produkty.

Systemy kompletacji Pick by Light/ Put to Light AMSORT PHS 2.0 są rozwiązaniem organizującym i porządkującym proces kompletacji zamówień. Polega na wskazywaniu pozycji w regale do pobrania lub załadunku przy pomocy lampki sygnalizacyjnej, ze wskazaniem ilości danego asortymentu na wyświetlaczu. System kolejkuje i optymalizuje sortowanie zamówień, tworząc elektroniczne listy towarów do wydania z magazynu. Na ich podstawie kieruje procesem kompletacji. Istnieje możliwość podziału obszaru kompletacji, gdzie niezależne regały reprezentują określoną strefę, komunikującą się z dedykowanym dla niej przenośnikiem.


Budowa systemu

Na PHS 2.0 składa się część softwarowa oraz hardware. Software stanowi system informatyczny, zarządzający procesem kompletacji, do którego dostęp możliwy jest przez interfejs graficzny. Hardware to serwer, skanery i regały magazynowe, podzielone na gniazda kompletacji, z których każde wyposażone jest w panel operatorski. Z paneli operator odczytuje informację odnośnie czynności, jakie ma podjąć. W zależności od przyjętej procedury działania, może on pobierać towar ze wskazanych miejsc na półkach magazynowych, kompletując kolejne zamówienia lub rozkładać kolejno po jednym rodzaju asortymentu w gniazdach regału kompletacyjnego, gdzie jedno gniazdo reprezentuje jedno zamówienie.

Stałym składnikiem systemu jest serwer, będący komputerem przemysłowym lub serwerem, dobranym do wielkości zadania. Komunikuje się on z systemami Klienta po sieci TCP/IP (Ethernet), uzgadnianym i wdrażanym indywidualnie protokołem oraz sygnalizacją szaf sortowniczych. Opcjonalnie system może być zarządzany przez interfejs WEB oraz wyposażony w terminale dla zarządzania systemem wsparcia kontroli jakości i/lub pakowania. Komunikacja z operatorem możliwa jest dzięki panelom operatorskim, montowanym w gniazdach regałowych. Panele wyposażone są w sygnalizatory LED o zmiennej barwie światła oraz wyświetlacze cyfrowe, umożliwiając prezentację dodatkowych komunikatów. W zależności od potrzeb stosowany może być również dodatkowy osprzęt – np. skanery i detektory.

Rozwiązanie ma budowę modułową, zarówno jeżeli chodzi o architekturę oprogramowania, jak też jego elementy fizyczne. Zapewnia to dużą elastyczność zastosowania pod względem skali, sposobu działania i współpracę z systemami zewnętrznymi. W każdej chwili istnieje możliwość dodania wyspecjalizowanej funkcji – np. modułu tasującego zlecenia i optymalizującego sposób pobierania produktów z magazynu lub modułów obsługujących dodatkowe akcesoria .


Możliwe procedury kompletacji z użyciem PHS 2.0 w praktyce

Pierwszy wariant

W pierwszym wariancie, wyświetlacze systemowe używane są do oznaczania gniazd w regale kompletacji zamówień. W tym przypadku każde gniazdo reprezentuje jedno zamówienie. Towar z regałów magazynowych pobierany jest w hurtowych ilościach jednocześnie na tyle zamówień ile jest półek w regale kompletacyjnym. Zebrany towar (może być z nadmiarem) transportuje się do szafy kompletacyjnej.

put to light

Procedura kompletacji:

1) Operator skanuje jeden produkt z danej serii jednakowych produktów co powoduje zaświecenie się tylu lampek do ilu zamówień należy rozłożyć dany produkt. Przy półkach (gniazdach) jest też wskazana ilość do odłożenia na każdą półkę. Każde odłożenie operator kwituje wciskając przycisk na wyświetlaczu, umieszczonym pod daną półką.

2) Następnie operator skanuje pierwszy produkti z kolejnej partii jednakowych produktów  i postępuje dalej jak w punkcie pierwszym.

3) Informacja o skompletowaniu każdego zamówienia sygnalizowana jest po drugiej stronie regału też przez zaświecenie się odpowiedniej lampki. Operator pakujący wyjmuje całą zawartość danej półki, kwituje odbiór naciskając przycisk pod półką (co z kolei powoduje wydruk dokumentów wysyłkowych) i przygotowuje towar do wysyłki.

 

Drugi wariant

Drugi wariant stosowany jest w przypadku wąskiego zakresu asortymentowego (np. tylko 100 różnych pozycji asorty-mentowych). Asortyment może tu być dynamicznie zmieniany. Tutaj kompletacja następuje już przy regale magazynowym. Regały, w których następuje kompletacja, mogą posiadać asortyment produktów ograniczony tylko do tych, które będą w najbliższej przyszłości potrzebne. Towary wolnorotujące mogą być uzupełnianie na dodatkowej stacji.

 

pick-by-light-amsort

 

Procedura kompletacji:

 

1) Operator kompletujący, wybiera zamówienie do wykonania (z listy zamówień do realizacji, widocznych na ekranie komputera). Dokonanie wyboru skutkuje przekazaniem sygnału do systemu Pick-by-Light, zainstalowanego w regałach magazynowych. Pod poszczególnymi gniazdami regału umieszczony jest wyświetlacz systemowy. Wybranie danego zamówienia do realizacji powoduje zapalenie odpowiednich lampek oraz wyświetlenie informacji o ilości towaru do pobrania pod każdą pozycją, której dotyczy to zamówienie.

2) Operator pobiera produkty z regałów, kwitując odbiór wciśnięciem klawisza w wyświetlaczu pod gniazdem, z którego towar został pobrany. Jeżeli jest to koniecznie, przy kompletacji może pracować więcej niż jeden operator – identyfikacja zamówień kompletowanych jednocześnie przez kilku operatorów następuje przez przypisanie np. koloru lampki do danego operatora lub konkretnego zamówienia.

3) Operator, w zależności od przyjętego rozwiązania przekazuje skompletowane zamówienie do strefy pakowania i wysyłki lub samodzielnie wykonuje te czynności.

Przedstawione systemy Pick-by-Light i Put-to-Light współpracują z innymi, istniejącymi w firmie systemami informatycznymi. W szczególności wymagają istnienia systemu zarządzania magazynem, z którego pochodzą informacje dot. szczegółów kompletowanych zamówień.


Prześlij zapytanie